เพาะเห็ดในโอ่ง ไม่ต้องมีโรงเรือน 7 วันเก็บขายได้

การเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคในครัวเรือน แบบเ ศ ร ษ ฐ กิ จ พอเพียง ลดความยุ่งย า กและไม่ต้องลงทุนสร้างโรงเรือน อีกทั้งใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือ โอ่ง แ ต ก หรือโอ่ง ร้ า ว สามารถนำมาเพาะเห็ดได้ จึงได้เกิดวิธีการ เพาะเห็ดในโอ่ง ไม่ต้องใช้โรงเรือน แถมได้บริโภคในครัวเรือนอ ย่ า งเพียงพอ ได้เห็ดที่มีความสด คุณภาพดี และรสชาติอร่อยไม่แพ้การเพาะจากวิธีอื่น วัสดุและอุปกรณ์ 1 โอ่ง มั ง ก ร จำนวน 1 ใบ 2 ก้อน เ ชื้ อ เ ห็ ด นางฟ้าหรือเห็ดถุงชนิดอื่นๆ จำนวน 20 ก้อน 3 […]

Continue Reading

วิธีปลูกเตยให้ติดงามไว ใบดกเขียว กลิ่มหอม ใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี

การปลูกเตยในปัจจุบัน นิยมปลูกด้วยการแยกเหง้าหรือหน่อปลูก ทั้งนี้ เตยสามารถขึ้นได้ดีในที่ชุ่ม และทนต่อสภาพดินชื้นแฉะได้ดี แต่ควรเลือกพื้นที่ปลูกไม่ให้น้ำท่วมขังง่าย การเตรียมแปลง แปลงปลูกเตย ควรไถแปลง และตากดินก่อน 5-10 วัน พร้อมกำจั ดวั ช พื ชออกให้หมด ก่อนหว่านด้วยปุ๋ยค อ ก พร้อมพรวนกลบ การปลูก การปลูกเตย ควรปลูกในช่วงฤดูฝน เพราะดินจะชื้นดี ทำให้ต้นเตยติด และตั้งตัวได้ง่าย ด้วยการขุดหลุมปลูกเป็นแถว ระยะหลุม และระยะแถวที่ 50 เซนติเมตร หรือที่ 30 x 50 เซนติเมตร ก่อนนำต้นพันธุ์เตยลงปลูก การให้น้ำ หลังจากปลูกเตยเสร็จ ควรให้น้ำทันที แต่หากดินชื้นมากก็ไม่จำเป็นต้องให้ และให้น้ำเป็นประจำทุกๆ 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับความชื้นดิน และฝนที่ตก การใส่ปุ๋ ย หลังจากปลูกแล้ว 2-3 เดือน ให้ใส่ปุ๋ ยสูตร 24-12-12 […]

Continue Reading

เก็บเอาไว้ทำ สูตรหมักเนื้อนุ่มหนังกรอบ พร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บ

เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงรู้จัก ไ ก่อย่ างเจ้า ดั ง เ จ้ านี้เป็นอย่ างดี สำหรับ ไ ก่ วิ เชี ย ร บุ รี เ ชี ย น ได้อ ย่ า งชื่อดังที่เรานั้นต่างรู้จักกันเป็นอ ย่ า งดีและอร่อยเป็นอย่ างมาก และวันนี้เราเลยมีวิธีการทำไ ก่ ย่ า งสูตรเด็ด ที่เพื่อนๆนั้นสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้ วิธีการทำนั้นก็ไม่ได้ยุ่ง ย า กอะไรเลย โดยสูตรนี้เป็นสูตรของคุ ณ D i a r y D e l i c i o […]

Continue Reading

เตือ นภั ยคนชอบใส่ท อง

เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากจะนำมาเตื อนภั ย ในสภาวะเศรษฐกิจข้าวยากมาแพง คนตกงานแบบนี้ สิ่งของมี ค่ าต้องระวังให้มาก โดยเฉพาะทองคำที่ชอบใส่เส้นใหญ่ เดินไปในที่สาธารณะ อาจก่อใ ห้เกิดภั ยกั บตนเองโดยไม่รู้ตัว เหมือนกับหญืงสาวรายหนึ่ง เดินช็อบปิ้งอยู่ดีๆ โดนทำร้ายใช้มี ดก รีดข้ อมือ แย่ งเอ าข้อมือทองคำ นน.1 บาท หนีไปหน้าตาเฉย ภาพเหตุการณ์ โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก กินลม ชมวัง ลพบุรี ได้โพสต์ภาพและข้อความเตือนภัยว่า เซนทรัลลาดพร้าว ผู้หญิงเดินช็อบปิ้งโด นทำ ร้า ยโดยใช้มี ดกรี ดข้ อมือ แย่งเอ าข้ อมือทองคำ นน.1 บาท หว าดเสี ย ว แผ ลลึก มาก ท องแพง อย่าใส่ทองเที่ยวห้าง […]

Continue Reading